Stronie Śląskie - Lądek Zdrój - Kłodzko

Stronie Śląskie - Morawka

poniedziałek - piątek

6:15, 6:50, 8:30, 9:45, 11:00, 13:05, 14:00, 15:25, 17:45

sobota

6:15, 8:30, 11:00, 14:00, 17:45

Stronie Śląskie - Nadbrzeżna

poniedziałek - piątek

6:16, 6:51, 8:31, 9:46, 11:01, 13:06, 14:01, 15:26, 17:46

sobota

6:16, 8:31, 11:01, 14:01, 17:46

Stronie Śląskie - Hutnicza, D.K.

poniedziałek - piątek

6:18, 6:53, 8:33, 9:48, 11:03, 13:08, 14:03, 15:28, 17:48

sobota

6:18, 8:33, 11:03, 14:03, 17:48

Strachocin - Stójków

poniedziałek - piątek

6:20, 6:55, 8:35, 9:50, 11:05, 13:10, 14:05, 15:30, 17:50

sobota

6:20, 8:35, 11:05, 14:05, 17:50

Stójków

poniedziałek - piątek

6:22, 6:57, 8:37, 9:52, 11:07, 13:12, 14:07, 15:32, 17:52

sobota

6:22, 8:37, 11:07, 14:07, 17:52

Lądek Zdrój - Stójków, D.K.

poniedziałek - piątek

6:23, 6:58, 8:38, 9:53, 11:08, 13:13, 14:08, 15:33, 17:53

sobota

6:23, 8:38, 11:08, 14:08, 17:53

Lądek Zdrój - Konopnickiej

poniedziałek - piątek

6:27, 7:02, 8:42, 9:57, 11:12, 13:17, 14:12, 15:37, 17:57

sobota

6:27, 8:42, 11:12, 14:12, 17:57

Lądek Zdrój - Mickiewicza, szpital

poniedziałek - piątek

6:29, 7:04, 8:44, 9:59, 11:14, 13:19, 14:14, 15:39, 17:59

sobota

6:29, 8:44, 11:14, 14:14, 17:59

Lądek Zdrój - Kolejowa, D.K.

poniedziałek - piątek

6:30, 7:05, 8:45, 10:00, 11:15, 13:20, 14:15, 15:40, 18:00

sobota

6:30, 8:45, 11:15, 14:15, 18:00

Radochów - Skowronki

poniedziałek - piątek

6:32, 7:07, 8:47, 10:02, 11:17, 13:22, 14:17, 15:42, 18:02

sobota

6:32, 8:47, 11:17, 14:17, 18:02

Radochów - Jaskinia Radochowska

poniedziałek - piątek

6:33, 7:08, 8:48, 10:03, 11:18, 13:23, 14:18, 15:43, 18:03

sobota

6:33, 8:48, 11:18, 14:18, 18:03

Trzebieszowice - PGR

poniedziałek - piątek

6:35, 7:10, 8:50, 10:05, 11:20, 13:25, 14:20, 15:45, 18:05

sobota

6:35, 8:50, 11:20, 14:20, 18:05

Trzebieszowice - ZAMEK

poniedziałek - piątek

6:36, 7:11, 8:51, 10:06, 11:21, 13:26, 14:21, 15:46, 18:06

sobota

6:36, 8:51, 11:21, 14:21, 18:06

Trzebieszowice - D.K.

poniedziałek - piątek

6:38, 7:13, 8:53, 10:08, 11:23, 13:28, 14:23, 15:48, 18:08

sobota

6:38, 8:53, 11:23, 14:23, 18:08

Trzebieszowice - POW

poniedziałek - piątek

6:39, 7:14, 8:54, 10:09, 11:24, 13:29, 14:24, 15:49, 18:09

sobota

6:39, 8:54, 11:24, 14:24, 18:09

Ołdrzychowice - Kłodzka, NŻ

poniedziałek - piątek

6:41, 7:16, 8:56, 10:11, 11:26, 13:31, 14:26, 15:51, 18:11

sobota

6:41, 8:56, 11:26, 14:26, 18:11

Ołdrzychowice - Kłodzka, Zamek

poniedziałek - piątek

6:43, 7:18, 8:58, 10:13, 11:28, 13:33, 14:28, 15:53, 18:13

sobota

6:43, 8:58, 11:28, 14:28, 18:13

Ołdrzychowice - Kłodzka "Lech"

poniedziałek - piątek

6:45, 7:20, 9:00, 10:15, 11:30, 13:35, 14:30, 15:55, 18:15

sobota

6:45, 9:00, 11:30, 14:30, 18:15

Żelazno

poniedziałek - piątek

6:47, 7:22, 9:02, 10:17, 11:32, 13:37, 14:32, 15:57, 18:17

sobota

6:47, 9:02, 11:32, 14:32, 18:17

Żelazno - Kościół

poniedziałek - piątek

6:48, 7:23, 9:03, 10:18, 11:33, 13:38, 14:33, 15:58, 18:18

sobota

6:48, 9:03, 11:33, 14:33, 18:18

Żelazno - Wieś

poniedziałek - piątek

6:51, 7:26, 9:06, 10:21, 11:36, 13:41, 14:36, 16:01, 18:21

sobota

6:51, 9:06, 11:36, 14:36, 18:21

Kłodzko - Wyspiańskiego

poniedziałek - piątek

6:55, 7:30, 9:10, 10:25, 11:40, 13:45, 14:40, 16:05, 18:25

sobota

6:55, 9:10, 11:40, 14:40, 18:25

Kłodzko - Kościuszki (PKO)

poniedziałek - piątek

7:01, 7:36, 9:16, 10:31, 11:46, 13:51, 14:46, 16:11, 18:31

sobota

7:01, 9:16, 11:46, 14:46, 18:31

Kłodzko - Kościuszki (targowisko)

poniedziałek - piątek

7:03, 7:38, 9:18, 10:33, 11:48, 13:53, 14:48, 16:13, 18:33

sobota

7:03, 9:18, 11:48, 14:48, 18:33

Kłodzko CH Galeria Twierdza Kłodzka

poniedziałek - piątek

7:09, 7:44, 9:24, 10:39, 11:54, 13:59, 14:54, 16:19, 18:39

sobota

7:09, 9:24, 11:54, 14:54, 18:39

Kłodzko - Lądek Zdrój - Stronie Śląskie

Kłodzko - CH Galeria Twierdza Kłodzko

poniedziałek - piątek

7:20, 8:00, 10:00, 11:55, 12:45, 14:15, 15:15, 16:30, 19:15

sobota

7:20, 10:00, 12:45, 15:15, 19:15

Kłodzko - Kościuszki (targowisko)

poniedziałek - piątek

7:28, 8:08, 10:08, 12:03, 12:53, 14:23, 15:23, 16:38, 19:23

sobota

7:28, 10:08, 12:53, 15:23, 19:23

Kłodzko - Wyspiańskiego

poniedziałek - piątek

7:36, 8:16, 10:16, 12:11, 13:01, 14:31, 15:31, 16:46, 19:31

sobota

7:36, 10:16, 13:01, 15:31, 19:31

Żelazno - Zamek

poniedziałek - piątek

7:40, 8:20, 10:20, 12:15, 13:05, 14:35, 15:35, 16:50, 19:35

sobota

7:40, 10:20, 13:05, 15:35, 19:35

Żelazno - Kościół

poniedziałek - piątek

7:43, 8:23, 10:23, 12:18, 13:08, 14:38, 15:38, 16:53, 19:38

sobota

7:43, 10:23, 13:08, 15:38, 19:38

Ołdrzychowice - Kłodzka, "Lech"

poniedziałek - piątek

7:45, 8:25, 10:25, 12:20, 13:10, 14:40, 15:40, 16:55, 19:40

sobota

7:45, 10:25, 13:10, 15:40, 19:40

Ołdrzychowice - Zamek

poniedziałek - piątek

7:48, 8:28, 10:28, 12:23, 13:13, 14:43, 15:43, 16:58, 19:43

sobota

7:48, 10:28, 13:13, 15:43, 19:43

Ołdrzychowice - Kłodzka NŻ

poniedziałek - piątek

7:49, 8:29, 10:29, 12:24, 13:14, 14:44, 15:44, 16:59 ,19:44

sobota

7:49, 10:29, 13:14, 15:44, 19:44

Trzebieszowice - D.K.

poniedziałek - piątek

7:52, 8:32, 10:32, 12:27, 13:17, 14:47, 15:47, 17:02, 19:47

sobota

7:52, 10:32, 13:17, 15:47, 19:47

Trzebieszowice - ZAMEK

poniedziałek - piątek

7:54, 8:34, 10:34, 12:29, 13:19, 14:49, 15:49, 17:04, 19:49

sobota

7:54, 10:34, 13:19, 15:49, 19:49

Trzebieszowice - PGR

poniedziałek - piątek

7:56, 8:36, 10:36, 12:31, 13:21, 14:51, 15:51, 17:06, 19:51

sobota

7:56 10:36, 13:21, 15:51, 19:51

Radochów - Jaskinia Radochowska

poniedziałek - piątek

7:58, 8:38, 10:38, 12:33, 13:23, 14:53, 15:53, 17:08, 19:53

sobota

7:58, 10:38, 13:23, 15:53, 19:53

Radochów - Kolonia Radochów

poniedziałek - piątek

7:59, 8:39, 10:39, 12:34, 13:24, 14:54, 15:54, 17:09, 19:54

sobota

7:59, 10:39, 13:24, 15:54, 19:54

Lądek Zdrój - Kolejowa D.K.

poniedziałek - piątek

8:01, 8:41, 10:41, 12:36, 13:26, 14:56, 15:56, 17:11, 19:56

sobota

8:01, 10:41, 13:26, 15:56, 19:56

Lądek Zdrój - Mickiewicza, szpital

poniedziałek - piątek

8:02, 8:42, 10:42, 12:37, 13:27, 14:57, 15:57, 17:12, 19:57

sobota

8:02, 10:42, 13:27, 15:57, 19:57

Lądek Zdrój - Konopnickiej

poniedziałek - piątek

8:05, 8:45, 10:45, 12:40, 13:30, 15:00, 16:00, 17:15, 20:00

sobota

8:05, 10:45, 13:30, 16:00, 20:00

Lądek Zdrój - Stójków D.K.

poniedziałek - piątek

8:08, 8:48, 10:48, 12:43, 13:33, 15:03, 16:03, 17:18, 20:03

sobota

8:08, 10:48, 13:33, 16:03, 20:03

Stójków

poniedziałek - piątek

8:09, 8:49, 10:49, 12:44, 13:34, 15:04, 16:04, 17:19, 20:04

sobota

8:09, 10:49, 13:34, 16:04, 20:04

Strachocin - Stójków

poniedziałek - piątek

8:11, 8:51, 10:51, 12:46, 13:36, 15:06, 16:06, 17:21, 20:06

sobota

8:11, 10:51, 13:36, 16:06, 20:06

Stronie Śląskie - Hutnicza D.K.

poniedziałek - piątek

8:13, 8:53, 10:53, 12:48, 13:38, 15:08, 16:08, 17:23, 20:08

sobota

8:13, 10:53, 13:38, 16:08, 20:08

Stronie Śląskie - Mickiewicza

poniedziałek - piątek

8:15, 8:55, 10:55, 12:50, 13:40, 15:10, 16:10, 17:25, 20:10

sobota

8:15, 10:55, 13:40, 16:10, 20:10

Stronie Śląskie - Morawka

poniedziałek - piątek

8:16, 8:56, 10:56, 12:51, 13:41, 15:11, 16:11, 17:26, 20:11

sobota

8:16 , 10:56, 13:41, 16:11, 20:11

Linia Stronie Śląskie - Lądek Zdrój- Kłodzko- Wrocław: kursuje 7 DNI w tygodniu, OPRÓCZ 25 i 26 grudnia; Bożego Ciała; 1 stycznia oraz w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

Linia Stronie Śląskie - Lądek Zdrój - Kłodzko kursuje 6 DNI w tygodniu, OPRÓCZ 25 i 26 grudnia; Bożego Ciała; 1 stycznia oraz w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1 2 P R Z E J A Z D ÓW w C E N I E 1 0

T Y L K O w K A R N E C I E dostępnym w punkcie sprzedaży

© 2016 All Rights Reserved.